.

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียนของเรา ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.167.85.221
คุณเข้าชมลำดับที่ 166,013
 

 

;

  หน้าหลัก     
 


นายพยัคฆ์ รัตนปกรณ์
ผู้อำนวยการ


นายสมนึก สุระคาย
รองผู้อำนวยการ


นางประคองจิต อรรคศรีวร
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นางเครือวัลย์ ไชยชิน
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นางอร่ามศรี พิสุทธิวงษ์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นางผกามาศ ศรีพันดอน
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุระภา จันทร์ศรีสุคต
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุกัญญา ศรีอุดม
ครู/ครูชำนาญการ


นางโชติรส เทพจันดา
ครู


นางวันเพ็ญ พิเสฎฐศลาศัย
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นางชลธิชา ลุพรหมมา
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนิศา พลีรัตน์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นางจรรยารัตน์ ไชยนา
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นางวัลภา วงศ์สุวรรณ
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นายสังวาลย์ ลุพรหมมา
ครู /ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไรรัตน์ สำนักวังชัย
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นางจิตราพร คนยืน
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


นางเกยูร เป้าชัยภูมิ
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ ร.ต.พันธกานต์ สาริกา
ครูวิกฤต


นายจักรกฤษณ์ บุญกว้าง
นักการภารโรง


น.ส.พัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางณัฎฐิณี พาพิกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการ


นางสุภาภรณ์ มาตราคำภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
สิงหาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 31 สิงหาคม 2558
 
 

;

 
: โรงเรียนบ้านตาด ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑
ม. 1 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี mail: bantad_pu@hotmail.com
Tel : 042214156  Fax : 042214156
Email : webmaster :ว่าที่ร้อยตรีพันธกานต์ สาริกา mail : gt_letter@hotmail.com